Τι είναι ο επιτηρητής τάσης - ΗΛΕΚΤΡΟΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι είναι ο επιτηρητής τάσης

   
http://ilektroaytomatismoi.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html
 Υπάρχει τρόπος  να προστατέψουμε τα Inverter κλιματιστικά σας, ψυγεία, τηλεοράσεις, υπολογιστές κλπ . που σε υπέρταση θα υπήρχε σοβαρή πιθανότητα καταστροφής τους   (σε υπόταση έχουν δική τους ασφάλεια) .
Αντί λοιπόν να ξοδεύουμε λεφτά σε πολύμπριζα ασφαλείας είναι προτιμότερο να τοποθετήσουμε στον ηλεκτρολογικό πίνακα της εγκατάστασης έναν επιτηρητή τάσης και τελειώσατε μια για πάντα με το πρόβλημα.
Θα ήθελα να εξηγήσουμε καλύτερα τι είναι αυτά και πως συνδέονται στον πίνακα. (φυσικά την εγκατάσταση την κάνειαδειούχος ηλεκτρολόγος) Ο επιτηρητής τάσης είναι μια ηλεκτρονική διάταξη που κάνει τον έλεγχο της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο της εγκατάστασης για υπόταση, υπέρταση   (και για τα τριφασικά  για ασυμμετρία φάσεων). 
Υπάρχουν  μονοφασικοί επιτηρητές (φάση + ουδέτερος) και τριφασικοί με έλεγχο (3-φάσεων ή 3-φάσεων + ουδέτερο).
Ο επιτηρητής έχει επάνω του δυο επαφές μια normal open και μια normal close με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο του κυκλώματος μέσω ενός ρελέ ισχύος.

την 1ηhttp://ilektroaytomatismoi.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html
     Που τοποθετείτε
Ο επιτηρητής εγκαθίσταται μετά από τον γενικό διακόπτη και πριν από κάθε άλλο υλικό στον πίνακα ώστε να μπορεί να έχει τον έλεγχο της τάσης.
 Σε αυτό το σημείο θα υπενθυμίσουμε ότι σωστή σειρά τοποθέτησης των γενικών στοιχείων τεχνικά αλλά και νομικά σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 στον ηλεκτρολογικό πίνακα της εγκατάστασης είναι : 
Ξεκινάμε απο την παροχή της ΔΕΗ προς το σπίτι συνδεδεμένα σε σειρά
ΓΕΝΙΚΌΣ  ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ-
 Γενική Ασφάλεια
 Διακόπτης με τηκτό 1Α ή ασφαλειοαποζεύκτης με τηκτό 1Α

 Επιτηρητής Τάσης
 Διφασικό ενδεικτικό με μπλε και πράσινο λαμπάκι
Ρελέ Διαρροής(Δ.Δ.Ε)
 Ρελέ φορτίου 

Πώς Λειτουργεί
http://ilektroaytomatismoi.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html
Ο επιτηρητής κάνει τον έλεγχο της τάσης και ανάλογα την υπέρταση ή την υπόταση που τον έχουμε ρυθμίσει να βλέπει διεγείρει η αποδιεγείρει το ρελέ ισχύος. Με αυτό τον τρόπο διακόπτει την λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση σφάλματος της τάσης
Το ρελέ φορτίου πρέπει να έχει επαφές που να αντέχουν το μέγιστο ρεύμα (Α) που μπορεί να περάσει από τον πίνακα . πχ για 35Α ασφάλεια = 10mm  καλώδια παροχής  θα βάζαμε 40Α ρελέ φορτίου όπως στην φωτογραφία δίπλα
στην φωτογραφία βλέπουμε έναν τριφασικό επιτηρητή τάσης και δίπλα ένα ρελέ ράγας 4Χ40Α
Το ρελέ φορτίου εγκαθίσταται μετά το Δ.Δ.Ε  ώστε να ασφαλιστεί και αυτό για τυχόν διαρροή ή τυχόν βραχυκύκλωμα .
 
http://ilektroaytomatismoi.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html
Για να ασφαλίσουμε τον επιτηρητή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ασφάλεια 1Α . Τέτοιες ασφάλειες σε αυτόματες (μικρο αυτόματοι) δεν υπάρχουν Για τον λόγω αυτό χρησιμοποιούμε είτε έναν διακόπτη με τηκτό 1Α ή ένα ασφαλειοαποζεύκτη με τηκτό 1Α .
Τέλος στην εγκατάσταση μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα διφασικό ενδεικτικό με μπλε και πράσινο λαμπάκι  τα οποία να μας δείχνουν την κατάσταση στην οποία είναι ο επιτηρητής και αν είναι αυτός υπεύθυνος για την αλλαγή της κατάστασης (ανοιχτό/ κλειστό κύκλωμα) στην οικία.
Ανάλογα το είδος (μονοφασικός, τριφασικός, τριφασικός με ουδέτερο) 

            Σύνδεση ενός  τριφασικού επιτηρητή  σε αυτοματισμό ενός ηλεκτροκινητήρα
                                                                         σχεδιάγραμμα

Εδώ βλέπουμε  ένα επιτηρητή τριφασικό που ελέγχει τον γενικό αυτόματο διακόπτη 250Α

http://ilektroaytomatismoi.blogspot.com/2015/01/blog-post_31.html


Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως άλλη λειτουργικότητα μας παρέχουν οι επιτηρητές τάσης και άλλη τα αντικεραυνικά αναφέρομαι στο θέμα αυτό διότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο.
Ο επιτηρητής τάσης μας προστατεύει από μόνιμη υπέρταση η υπόταση και στα τριφασικά και από ασυμμετρία φάσεων.

Post Bottom Ad